Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Gorzów Wlkp. – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Gorzów Wlkp. – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
pssegorzow@wsse.gorzow.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Gorzowie Wlkp., w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

3 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Wniosek z PSSE Gorzów Wlkp. o doprecyzowanie pytania nr.3

Informacja Publiczna Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Odpowiedź na wniosek o doprecyzowanie pytania:

Informacja Publiczna Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Odpowiedź:

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 27
tel. 95 722 89 86, fax. 95 720 64 47
e-mail: pssegorzow@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-21-25-841
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP

Gorzów Wlkp., dnia 15 lutego 2021 r.
HŻ-624-13-1/21 (poczta elektroniczna)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. odpowiadając na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany drogą elektroniczną w dniu 27.01.2021r., uzupełniony w dniu 07.02.2021 r., przekazuje następujące informacje:
1. W roku 2019 r. do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności w sieciach marketów na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przyległych powiatów nie pobierano próbek środków spożywczych w kierunku zawartości glifosatu. Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2019r. nie obejmował badań w tym zakresie.
2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. nie posiada własnego laboratorium badań żywności. Zapytania dotyczące kosztu badania na zawartość glifosatu należy kierować do jednostek badawczych przeprowadzających badania w powyższym zakresie.
3. W 2019 r. w marketach na terenie powiatu gorzowskiego do badań laboratoryjnych w kierunku substancji szkodliwych pobrano:
22 próbki żywności w kierunku pozostałości pestycydów;
18 próbek żywności w kierunku metali szkodliwych dla zdrowia;
5 próbek żywności w kierunku zawartości mykotoksyn;
5 próbek żywności w kierunku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych;
5 próbek żywności w kierunku izomerów trans kwasów tłuszczowych;
4 próbki żywności w kierunku wykrywania napromieniowania;
3 próbki żywności w kierunku azotanów;
2 próbki w kierunku 3-MCPD i glicydolu;
1 próbkę żywności w kierunku stężenia Cs 137
oraz 15 próbek żywności w kierunku substancji dodatkowych.
Nie badano korelacji z innymi substancjami.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gorzowie Wlkp.
mgr inż. Małgorzata Kaczmarek

Otrzymują:
1. X.Y. xxxxx@yy.zz
2. a/a