Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Gorlice – badanie żywności – glifosat – z dn. 28.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Gorlice – badanie żywności – glifosat – z dn. 28.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach
gorlice@psse.malopolska.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Gorlicach, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxx@yyyyy.pl

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORLICACH

Gorlice, dnia 1 lutego 2021 r.
ON-HŻ.1331.1.2021

Dotyczy: wniosku o informację publiczną

W związku z złożonym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie badań żywności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach przesyła odpowiedź w zakresie objętym powyższym wnioskiem:
1. Liczba kontroli produktów spożywczych przeprowadzonych przez PSSE w Gorlicach, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod katem zawartości glifosatu w 2019 r.-0
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach). – W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach nie funkcjonuje Oddział Laboratoryjny. Oddział Laboratoryjny Badania Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie nie wykonuje badań na zawartość glifosatu.
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie:
a) w 2019 roku pobrano do badań próbki żywności w kierunku:
– metale: 2 próbki- zakład produkcyjny piekarnia, 10 próbek-hurtownie spożywcze, 1 próbka-supermarket, 5 próbek- sklepy spożywcze
– azotany: 1 próbka- supermarket
– fosforany, karagen: 0
b) w 2020 roku pobrano do badań żywności próbki w kierunku:
– metale: 1 próbka- zakład produkcyjny wody mineralnej, 2 próbki- hurtownie spożywcze, 2 próbki- supermarket, 3 próbki- sklepy spożywcze
– azotany: 0
– fosforany, karagen: 0

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gorlicach
mgr Jadwiga Wójtowicz

Otrzymują:
1. X.Y. xxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz
2. Aa
Wyk. Ewa Telega, tel. 18 353 73 43 wew. 37

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach
38-320 Gorlice, ul. Józefa Michalusa 1/2 http://www.gorlice.psse.malopolska.pl e-mail: gorlice@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Gorlice/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 35 37 343, tel./fax 18 35 36 551 sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 35 37 343, fax: (+48) 18 35 36 551
REGON: 000654256/ NIP: 738-10-21-970