Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Głogów – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Głogów – badanie żywności – glifosat – z dn. 27.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 5 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie
psse.glogow@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Głogowie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁOGOWIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GŁOGOWIE
ul. Piotra Skargi 4, 67-200 Głogów,
e-mail: psse.glogow@pis.gov.pl,

Głogów, dnia 08 lutego 2021r.
BŻ.1331.2.2021.A.J.

Dotyczy: wniosku o dostęp informacji publicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 28 stycznia 2021r.( data wpływu) przekazuje informacje dot. dostępu do informacji publicznej w zakresie objętym wnioskiem tj.:
Ad a) w 2019r. nie przeprowadzano kontroli produktów spożywczych w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin pod kątem zawartości glifosatu;
Ad b) nie posiadamy laboratorium badań żywności;
Ad c) w 2019r. przeprowadzono 20 badań żywności marketowej pod kątem substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji w kierunku metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, arsen, miedź).

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Głogowie
mgr inż. Magdalena Biskup – Papuga
p.o. Zastępcy Dyrektora