Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Giżycko – badanie żywności – glifosat – z dn. 29.09.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Giżycko – badanie żywności – glifosat – z dn. 29.09.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku
psse.gizycko@sanepid.olsztyn.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Giżycku, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
11-500 Giżycko, ul. Suwalska 3
tel. 87 428 5498, tel./fax 87 428 58 74
NIP 845-17-11-233 REGON 510890803

HŻ.4011.2.10.2020.MB
05.10.2020 r.
X. Y.
adres e-mail xxxxxxxx@yyyyy.zz

Sekcja Higieny Żywności, żywienia i Pu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku odpowiadając na e-maila uprzejmie informuje:
1. W roku 2019 nie przeprowadzano kontroli / badań w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu.
2. W Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Giżycku brak jest laboratorium do przeprowadzania badań, brak wiedzy na temat kosztów.
3. Badania żywności marketowej:
a. Metale ciężkie- 10 próbek
b. Azotyny- 1 próbka
c. Substancje dodatkowe:
– fosforan-2 próbki ( zawartość fosforanu dodanego w przeliczeniu na P2O5 mg/kg;
– koszenila, – 1 próbka
– koszenila, asprtam, acesulfam-1 próbka;
– dwutlenek siarki- 1 próbka;
– kwas benzoesowy i aspartam-1 próbka;
– kwas benzoesowy- 1 próbka

DYREKTOR
POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W GIŻYCKU
Joanna Stasińska
mgr inż. higieny i epidemiologii