Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Gdańsk – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Gdańsk – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
psse.gdansk@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Gdańsku, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Gdańsku

Gdańsk, dnia 18.02.2020 r.
SE.HZ-10/073/65/DN/20
Pani X. Y.

Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Żywności, żywienia i Produktów Kosmetycznych w nawiązaniu do pisma przesłanego drogą elektroniczną w dniu 13.02.2020r. dotyczącego wniosku o informację publiczną, uprzejmie informuje.
W 2019 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku nie przeprowadzała kontroli produktów spożywczych w sieciach sklepów spożywczych pod kątem zawartości glifosatu. Nie posiada też informacji na temat liczby kontroli przeprowadzonych w sąsiednich gminach.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku nie posiada laboratorium, w związku z czym nie posiadamy informacji o kosztach przeprowadzenia badania na zawartość glifosatu w mięsie i produktach przetworzonych.
W 2019 roku na terenie powiatu miasto Gdańsk pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku pobrali 19 próbek żywności z supermarketów i hipermarketów do badań chemicznych w kierunku oznaczania zawartości metali ciężkich oraz 1 próbkę żywności do badań chemicznych w kierunku oznaczania zawartości azotanów.

Kierownik Oddziału
Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia
i Produktów Kosmetycznych
Katarzyna Maksymiuk