Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Elbląg – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Elbląg – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu
ul. Królewiecka 195
82-300 Elbląg

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

Czy wirus SARS-COV-2 został sklasyfikowany jako szczególnie niebezpieczny i wysoce zakaźny?

 

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxxxxx@yyyyyyyy.zz

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
dla MIASTA I POWIATU ELBLĄG
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 195

Elbląg, dnia 05.10.2020 roku
Sz.P. X. Y.

W związku z Pani zapytaniem w sprawie uzyskania oficjalnych publikacji w sprawie wirusa SARS -COV -2 podaję linki do instytucji rządowych:
Główny Inspektorat Sanitarny http://www.gov.pl
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny http://www.pzh.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia mail kontaktowy: kancelaria @mz.gov.pl

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Elblągu
mgr inż. Marek Jarosz
specjalista higieny i epidemiologii