Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Elbląg – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Elbląg – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu
psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Elblągu, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxx@yyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

PSSE w Elblągu, Sekcja HŻŻiPU, w odpowiedzi na wiosek z dnia 27.01.2021 r. o udzielenie informacji publicznej, przesłany drogą z adresu: xxxxxxxxxx@yyyyyyy.zz przez panią X.Y., informuje, że:

1. W roku 2019 przeprowadzono 11 kontroli, podczas których pobrano 11 próbek żywności do badań laboratoryjnych w kierunku pozostałości pestycydów, w tym glifosatu (po jednej próbce: herbaty, słoniny wieprzowej, pomidorów, zupki dla dzieci w słoiczku- „Warzywa z kurczakiem i kaszą”, wiśni, owsa, nektarynek, jabłek, kapusty oraz dwie próbki jęczmienia). Pobrane próbki były pochodzenia krajowego, europejskiego oraz z importu. Próbki zostały pobrane w obiektach znajdujących się pod nadzorem tutejszej PSSE, tj. : hurtowniach, gospodarstwach rolnych oraz w obiektach handlowych. Żadna z pobranych próbek nie została zdyskwalifikowana z powodu przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP) pozostałości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 (wraz z późniejszymi zmianami).

2. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie, Oddział Badania Żywności w Elblągu nie przeprowadza badań laboratoryjnych żywności w kierunku pozostałości pestycydów, w związku z czym nie posiadamy wiedzy na temat ceny takiego badania. Próbki pobrane przez PSSE w Elblągu zostały przesłane za pośrednictwem WSSE w Olsztynie do badającego żywność w kierunku zanieczyszczenia pestycydami Laboratorium WSSE w Warszawie.

3. W roku 2019 PSSE w Elblągu pobrało do badań laboratoryjnych następujące ilości próbek żywności: 11 w kierunku metale (ołów, kadm, arsen, rtęć, cyna, nikiel), 11 w kierunku pozostałości pestycydów, 5 w kierunku zanieczyszczenia mikotoksynami, 1 w kierunku azotany i azotyny, 9 w kierunku substancje dodatkowe (barwniki, substancje słodzące i konserwujące), 1 w kierunku skażenia promieniotwórczego, 3 w kierunku 3-MCPD, 1 w kierunku napromieniowania promieniowaniem jonizującym, 5 w kierunku WWA, 1 w kierunku izomerów trans kwasów tłuszczowych oraz 149 w kierunku zanieczyszczenia mikrobiologicznego (Listeria monocytogenes, Salmonella, E. coli, Bacillus cereus, Staphylococus aureus, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Clostridia redukujące siarczyny). Jednocześnie PSSE w Elblągu informuje, że ww. próbki zostały zbadane w konkretnym kierunku, bez badania ich interakcji z innymi substancjami.

Nawiązując do wzmianki o nie udzielenie informacji po przesłaniu przez Panią pisma w dniu 19.11.2020r., PSSE w Elblągu informuje, że dokonano weryfikacji rejestru korespondencji przychodzącej do tutejszej PSSE w okresie od 19.11.2020r. do 31.12.2020r. W rejestrze korespondencji elektronicznej i tradycyjnej nie odnaleziono zapisu dotyczącego ww. pisma.

Proszę o przesłanie potwierdzenia odczytania wiadomości.

PSSE w Elblągu, Sekcja HŻŻiPU
Katarzyna Szwagierek

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu 82-300 Elbląg ul.Królewiecka 195

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu z siedzibą przy ul. Królewieckiej 195, 82-300.

Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.