Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Drawsko Pomorskie – badanie żywności – glifosat – z dn. 26.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Drawsko Pomorskie – badanie żywności – glifosat – z dn. 26.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 7 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim
psse.drawskopomorskie@wsse.szczecin.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Drawsku Pomorskim, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxx@yyyyyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W DRAWSKU POMORSKIM
78-500 Drawsko Pomorskie,
ul. Jana Sobieskiego 1
Tel. (94) 36 36 195,
e-mail: psse, drawskopomorskie@pis.gov.pl.
psse.drawskopomorskie@wsse.szczecin.pl

Drawsko Pom., 13.01.2021r.
N.HZ.9011.7.2.2021.NB

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim drogą mailową otrzymał wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Badania żywności- glifosat
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim przekazuje ustalenia dotyczące powyższego zapytania:
1) W 2019r. nie przeprowadzono kontroli produktów spożywczych pod kątem zawartości glifosatu w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin.
2) Wszelkie zapytania dotyczące kosztów badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych proszę kierować do Oddziałów Laboratoryjnych HZZIPU znajdujących się na terenie woj. Zachodniopomorskiego.
3) W 2019r. pracownicy PSSE w Drawsku Pom. pobrali do badań laboratoryjnych w zakresie zanieczyszczeń substancjami szkodliwymi tj. azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie 13 próbek żywności.

Otrzymują:
1. adresat <wersja elektroniczna>
2. a/a

Z poważaniem
p.o. PAŃSTWOWEGO
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Drawsku Pomorskim
Aleksandra Orlińska