Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Dąbrowa Górnicza – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Dąbrowa Górnicza – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
psse.dabrowagornicza@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Dąbrowie Górniczej, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Adres do korespondencji:
42-500 Będzin, ul. Kościuszki 58
Tel. 32 267-34-25; 32 360-27-90; 32 360-27-48;
Tel. / Fax. 32 267-36-57
e-mail: psse.dabrowagornicza@pis.gov.pl

NS/HZ/432.201 2020
Dąbrowa Górnicza, dnia 18.02.2020 r.
Pani X. Y.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 13.02.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej próbek żywności pobranych do badan laboratoryjnych w 2019 r. w kierunku glifosatu oraz innych zanieczyszczeń żywności, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1429) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, iż tutejsze laboratorium nie wykonuje badań w kierunku zawartości glifosatu. Pobrano 366 próbek środków spożywczych w zakładach obrotu żywnością, w następujących kierunkach badan laboratoryjnych:
– pozostałości pestycydów – 7 próbek,
– zawartość metali szkodliwych dla zdrowia – 22 próbki.
– 3-monochloro-1.2-propanodiolu (3-MCPD), estrów 3-MCPD i estrów glicydolu – 2 próbki,
– zanieczyszczenia mikrobiologiczne – 267 próbek,
– zawartość mikotoksyn – 12 próbek,
– zawartość alkaloidów sporyszu – 1 próbka,
– zawartość histaminy – 9 próbek,
– zawartość substancji dodatkowych – 21 próbek,
– obecność organizmów genetycznie modyfikowanych oraz identyfikacji modyfikacji genetycznej (GMO) – 2 próbki.
– skażenia promieniotwórcze żywności – 1 próbka,
– zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) – 6 próbek,
– oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii zoonotycznych i komensalnych – 3 próbki,
– zanieczyszczenia fizyczne i biologiczne – 13 próbek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
mgr Marzanna Kuc

Otrzymują:
1.adresat
2.a/a NS/HZ