Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Człuchów – badanie żywności – glifosat – z dn. 29.01.2021

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Człuchów – badanie żywności – glifosat – z dn. 29.01.2021
Informacja Publiczna Personel zapytał 6 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie
psse.czluchow@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Człuchowie, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxxx@yyyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

Człuchów, dnia 01 lutego 2021r.
SE.IV.075.1.2021.EK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w odpowiedzi na Pana e-maila z dnia 29.01.2021r dotyczącego udostępnienia informacji publicznej odnośnie badań, informuje iż w 2019 r nie przeprowadzono żadnych kontroli produktów spożywczych pod kątem zawartości glifosatu.
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Człuchowie nie prowadzi badań na obecność glifosatu w środkach spożywczych.
W 2019 r przekazano do badania 9 próbek środków spożywczych w kierunku obecności metali, 2 próbki w kierunku badania substancji dodatkowych oraz 1 próbkę w kierunku badania na zawartość azotanów. Produkty te zostały pobrane w marketach znajdujących się na terenie powiatu człuchowskiego.

po Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Marcin Barton

Otrzymują:
I. Adresat
II. Do wiadomości
1. a/a
EK/EK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie
ul. Sobieskiego 4, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 41 142, http://www.psse.czluchow.pl,
e-mail: psse.czluchow@pis.gov.pl