Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Chojnice – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Chojnice – badanie żywności – glifosat – z dn. 19.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 8 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach
psse.chojnice@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
1. Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Chojnicach, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
2. Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
3. Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc
Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CHOJNICACH

Chojnice, 01.12.2020r.
Znak: B2-7036-124/20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 19.11.2020 r., w oparciu o art. 4 ust.1 i art. 14 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429 ze zm.), informuje:
Ad. 1. W 2019 r. w sieciach marketów na terenie działania PSSE w Chojnicach nie przeprowadzano kontroli produktów spożywczych pod kątem zawartości glifosatu.
Ad. 2. PSSE w Chojnicach nie posiada laboratorium. O informacje na temat kosztów badań należy zwrócić się bezpośrednio do jednostki prowadzącej badania jakości zdrowotnej żywności w wymienionym przez Panią zakresie.
Ad. 3. W 2019 r. w marketach znajdujących się na terenie działania PSSE w Chojnicach pobrano 14 próbek żywności do badań laboratoryjnych w kierunku zawartości substancji szkodliwych. W pobranych próbkach nie stwierdzano przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chojnicach
Lucyna Nyks

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa

Pismo przesłano pocztą elektroniczną w dniu….) 4.-12. 2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 39 tel. centrala: 52 397 63 96, http://www.psse.chojnice.pl, e-mail: psse.chojnice@pis.gov.pl,