Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Chodzież – badanie żywności – glifosat – z dn. 9.11.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Chodzież – badanie żywności – glifosat – z dn. 9.11.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 9 miesięcy temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Chodzieży
psse.chodziez@pis.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:
Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Chodzieży, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxx@yyyyyy.zz

Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X.Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CHODZIEŻY
ul. Składowa 5
64-800 Chodzież
e-mail psse.chodziez@pis.gov.pl
http://www.psse-chodziez.pl

ON-HŻ.9011.69.2020
Chodzież, 10 listopada 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że próbki żywności pobierane są zgodnie z rocznym planem pobierania próbek żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością do badania w ramach monitoringu i urzędowej kontroli dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i sporządzonym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży nie posiada własnego laboratorium, a pobrane próbki żywności odbierane są przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu i następnie przekazywane do określonego akredytowanego laboratorium na terenie kraju w zależności od zakresu badań żywności. W 2019r. pobrano: – 7 próbek w kierunku pozostałości pestycydów tj. 1 próbkę mandarynek, 2 próbki pomidorów, 1 próbkę bananów, 1 próbkę kiwi, 1 próbkę winogron, 1 próbkę gruszek – 6 próbek w kierunku metali ciężkich tj. 2 próbki środków spożywczych dla niemowląt, 1 próbkę ryżu, 1 próbkę oleju, 1 próbkę podrobów, 1 próbkę konserwy drobiowej – 2 próbki w kierunku azotanów tj. 1 próbkę kapusty białej świeżej głowiastej, 1 próbkę środka spożywczego dla niemowląt i małych dzieci (zawierające marchew, warzywa liściaste i banany).
Ww. próbki pobierane były w marketach jak i mniejszych sklepach spożywczych.

(podpisał) z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Chodzieży

Asystent
mgr inż. Aleksandra Gąska
(podpis nieczytelny)

Wyk. 2 egz.
1. adresat
2. aa