Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Chełmno – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2

ZapytaniaKategoria: Jak nie pisać wnioskówWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Chełmno – Klasyfikacja wirusa SARS-CoV-2
Informacja Publiczna Personel zapytał 10 miesięcy temu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie
ul. Łunawska 2a
86-200 Chełmno

W N I O S E K

o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji, zgodnie z procedurą opisaną w ustawie, w formie opisanej w ustawie, poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną informacji:

Proszę o linki do oficjalnych publikacji na stronie rządowej / stronie GIS / Sanepidu lub innej instytucji w związku z pytaniami, lub przesłanie odpowiedniego dokumentu / skanu:

Czy wirus SARS-CoV-2 został sklasyfikowany jako szczególnie niebezpieczny i wysoce zakaźny?

 

Informacje proszę przesłać na adres: xxxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyy.zz

X. Y.

—————————————————–
Pouczenie:

W sprawie z wniosku o udzielenia informacji publicznej, złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.

Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.).

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury, chyba że organ przedłuży termin z powodu niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji.

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Odpowiedź:

psse.chelmno@pis.gov.pl
28 wrz 2020, 13:51
do xxxxxxxxxxxx@yyyyyyy.zz

Dzień Dobry
Zadane pytanie nie mieści się w opinii publicznej. My na poziomie powiatowym nie „wytworzyliśmy” żadnego stanowiska organu w tej sprawie.

Nie mniej jednak informujemy, że źródłem informacji o COVID-19 jest ustawa z dnia 5.12.2008r o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), gdzie w załączniku do tej ustawy jest wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, oraz biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te zakażenia i choroby (art. 58). Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.02.2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 od 28.02.2020 r. zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dlatego też zasady i instytucje prawne uregulowane od lat we wspomnianej ustawie mogą być w pełni stosowane w obecnej sytuacji do walki z zakażeniami koronawirusem. Ponadto w trakcie epidemii powyższa ustawa była kilkakrotnie nowelizowana, a także wydano do niej nowe akty wykonawcze. W związku z epidemią COVID-19 od 20.03.2020 r. na terytorium RP wprowadzono obowiązujący do odwołania stan epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii).

Źródła: http://www.isap.sejm.gov.pl, https://www.gov.pl/web/zdrowie, https://www.gov.pl/web/gis, https://www.gov.pl/web/koronawirus

Z poważaniem
Mirosława Domaradzka
PPIS w Chełmnie