Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Bielsko-Biała – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Bielsko-Biała – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
psse.bielskobiala.pis.gov.pl
Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Bielsku-Białęj, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: emilka.f@op.pl
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
Emilia Murawska

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ
ul. Broniewskiego 21,
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 816 00 12 fax: 33 812 57 63
e-mail: ppis@psse.bielsko.pl
http://www.psse.bielsko.pl

ONSHZ2.441.13.66.2020
Bielsko-Biała, dnia 25.02.2020 r.
L. dz. 1218.2020

Sz. Pani X. Y.
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1429), w odpowiedzi na wniosek z dnia 13.02.2020r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej przekazuje, że w ramach sprawowanego nadzoru na obszarze działania, w roku 2019:
– pobrano ogółem do badań laboratoryjnych 9 próbek żywności, w kierunku oznaczenia zawartości pestycydów, w tym 3 próbki pobrano w sieciach marketów. W zadnej z badanych próbek nie wykazano oznaczenia zawartości glifosatu;
– koszt badań laboratoryjnych określa laboratorium przeprowadzające analizę. Próbki pobrane przez PSSE w Bielsku-Białej, pod kątem zawartości pestycydów, były badane w laboratoriach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Wrocławiu oraz Warszawie;
– pobrano do badań laboratoryjnych 248 próbek żywności oferowanych do sprzedaży w sieciach marketów, z których pod kątem zawartości substancji szkodliwych zbadano m. in. w kierunku zawartości:
• azotanów – 10 próbek; • metali ciężkich – 22 próbki;
• WWA – 8 próbek. Nie pobierano w sieciach marketów próbek żywności w kierunku przeprowadzenia badań na zawartość fosforanów oraz karagenu. Ponadto nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie o ilość przeprowadzonych badań żywności oferowanej w sieciach sklepów spożywczych, pod kątem kontroli zawartości substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie, ponieważ nie jesteśmy w posiadaniu takich informacji.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Agnieszka Kastelik-Protasewicz

Otrzymuja:
1. xxxxxxx@yyyyyyy.zz
2. aa