Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Białystok – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020

ZapytaniaKategoria: WnioskiWniosek o udostępnienie informacji publicznej – PSSE Białystok – badanie żywności – glifosat – z dn. 13.02.2020
Informacja Publiczna Personel zapytał 1 rok temu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
sekretariat@psse.bialystok.pl

Wniosek o informację publiczną.
Proszę o udostępnienie mi następujących informacji:

Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Białymstoku, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku?
Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)?
Ile przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie.

Odpowiedź proszę przesłać na mój adres/adres mailowy: xxxxxxxxxxxxx@yyyyyyyyy.zz
Z góry dziękuję za pomoc

Z poważaniem
X. Y.

1 odpowiedzi
Informacja Publiczna Personel odpowiedział 1 rok temu

Odpowiedź:

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57a
tel. sekr. (85) 732-50-91, centr. (85) 732-52-36, fax. (85) 732-50-91,
e-mail: sekretariat@psse.bialystok.pl, http://www.psse.bialystok.pl

Białystok, 2020-02-19
HZ.4465.168.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w nawiązaniu do Pani e-maila z prośbą o udostępnienie informacji publicznej przesyła stosowne informacje:
1) Ile kontroli produktów spożywczych przeprowadzono przez PSSE w Białymstoku, w sieciach marketów, na terenie miasta i przynależnych gmin, pod kątem zawartości glifosatu w 2019 roku? W 2019 roku w super- i hipermarketach na terenie działania PSSE w Białymstoku pobrano do badań w kierunku pozostałości pestycydów, w tym glifosatu, 5 próbek środków spożywczych (2 x jabłka, gruszki, pomidory, grzyby boczniaki).
2) Jaki jest koszt badania na zawartość glifosatu mięsa i produktów przetworzonych wg metodyki mg/kg, mg/l (ewentualnie w innych jednostkach)? PSSE w Białymstoku nie posiada laboratorium, w związku z tym nie prowadzi badania próbek. Informację o kosztach badań można uzyskać w laboratorium Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej wBiałymstoku.
3) lle przeprowadzono badań żywności marketowej pod kątem kontroli substancji szkodliwych w produktach spożywczych i ich korelacji z innymi substancjami jak azotany i azotyny, fosforany, karagen i metale ciężkie? PSSE w Białymstoku nie prowadzi badań żywności, a jedynie pobieranie próbek, które przekazywane są do badań w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku lub jej podwykonawców zgodnie z zawartymi umowami. W 2019 roku w super- i hipermarketach na terenie działania PSSE w Białymstoku pobrano 45 próbek żywności do badań w kierunku substancji chemicznych, w tym: 5 próbek do badań w kierunku skażeń promieniotwórczych, 2 próbki do badań w kierunku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), 1 próbkę do badań w kierunku oznaczenia glutenu, 1 próbkę do badań w kierunku zanieczyszczeń karbaminianem etylu, 1 próbkę do badań w kierunku oznaczenia zawartości akryloamidu, 17 próbek do badań w kierunku oznaczania pozostałości pestycydów, 5 próbek do badań w kierunku oznaczenia zawartości metali szkodliwych dla zdrowia, 11 próbek do badań w kierunku zawartości substancji dodatkowych, 1 próbkę do badań w kierunku oznaczenia zawartości azotanów oraz 1 próbkę do badań w kierunku oznaczania 3-monochloro-1,2-propanodiolu (3-MCPD). Badań żywności pod kątem korelacji substancji szkodliwych z innymi substancjami nie przeprowadza się.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BIAŁYMSTOKU
Waldemar Kulesza