Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Podgórze – sprawa prywatna

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Prokurator RejonowyWniosek o udostępnienie informacji publicznej – Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Podgórze – sprawa prywatna
admin Personel zapytał 4 lata temu

Wieliczka dnia 15.01.2017 r.

Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Podgórze

Wniosek

o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji z rejestrów Prokuratury poprzez podanie :

* daty  wpisania do rejestru  Ds sprawy pod sygn. 2 Ds 2273/96
* daty  zawieszenia i podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie j/w
* daty zmiany sygn. powyższej na sygn. 2Ds 1398/99 z podaniem kwalifikacji czynu

oraz

* ujawnienie danych osobowych i  stanowiska służbowego prokuratora prowadzącego postępowanie pod zmienioną sygn. 2Ds 1398/99  aż do jego zakończenia w czerwcu 1999 r,

Informację proszę przesłać drogą elektroniczną na adres : xxxxxxxxxxxx@interia.eu

Proszę o potwierdzenie przyjęcia maila