Wnioski obywateli
Informacja publiczna

W N I OS EK,,o udostępnienie informacji publicznej – Dotyczy: Agnieszka Oklejak, Małgorzata Ferek, Jerzy Knopp

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Sąd OkręgowyW N I OS EK,,o udostępnienie informacji publicznej – Dotyczy: Agnieszka Oklejak, Małgorzata Ferek, Jerzy Knopp
admin Personel zapytał 4 lata temu

Kraków dnia 12 luty 2017 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

W N I OS EK

o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie dokładnej informacji o przebiegu drogi zawodowej sędziów :

Agnieszki Oklejak

Małgorzaty Ferek

Jerzego Knoppa

oraz :

przesłanie kserokopii dokumentów :

a) decyzji Ministra Sprawiedliwości o mianowaniu asesorem sądowym

b) aktu powołania do pełnienia urzędu na stanowisku

  • sędziego Sądu Rejonowego w Krakowie
  • sędziego Sądu Okręgowego W Krakowie

Informację proszę przesłać na adres elektroniczny z którego przysłano wniosek: xxxxxx.xxxxxx@barwybezprawia.pl