Wnioski obywateli
Informacja publiczna

W N I OS E K o udzielenie informacji publicznej – Prokurator Okręgowy – Dotyczy: Zbigniewa Kołtońskiego

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Prokurator OkręgowyW N I OS E K o udzielenie informacji publicznej – Prokurator Okręgowy – Dotyczy: Zbigniewa Kołtońskiego
admin Personel zapytał 4 lata temu

Kraków dnia 12 luty 2017 r.

Pan
Rafał Babiński
Prokurator Okręgowy

W N I OS E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

wnoszę o udzielenie informacji o przebiegu drogi zawodowej prokuratora Zbigniewa Kołtońskiego,

oraz

przesłanie kserokopii dokumentów:

a) decyzji o mianowaniu asesorem prokuratorskim

b) aktów powołań do pełnienia urzędu na stanowiskach prokuratorskich
Informację proszę przesłać drogą elektroniczną na adres xxxxxx.xxxxxx@barwybezprawia.pl