Wnioski obywateli
Informacja publiczna

W N I O S E K o udzielenie informacji publicznej – Prokurator Generalny – Ewa Sacha

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Prokurator GeneralnyW N I O S E K o udzielenie informacji publicznej – Prokurator Generalny – Ewa Sacha
admin Personel zapytał 4 lata temu

Wieliczka dnia 04.01.2017 r.

Prokurator Generalny

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie informacji w postaci kserokopii decyzji Prokuratora Generalnego powierzającej pełnienie czynności prokuratorskich  Ewie Sacha – asesorowi Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Podgórze w latach 1997-2000 .
Informację proszę przesłać drogą elektroniczną  na adres :xxxxxxxxxxxx@interia.eu

Proszę o potwierdzenie przyjęcia maila