Wnioski obywateli
Informacja publiczna

W N I O S E K o udzielenie informacji publicznej – Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie – Janina Wolak

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Sąd OkręgowyW N I O S E K o udzielenie informacji publicznej – Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie – Janina Wolak
admin Personel zapytał 4 lata temu

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o :

* udzielenie informacji publicznej o przebiegu drogi zawodowej sędziego : Janiny Wolak

Informację proszę przesłać drogą elektroniczną na adres :
xxxxxxxxxxxx@interia.eu

Proszę o potwierdzenie przyjęcia maila

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Odpowiedź Prezes Sądu Okręgowego: