Wnioski obywateli
Informacja publiczna

W N I O S E K o udzielenie informacji publicznej – Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie – Andrzej Zachuta

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Sąd OkręgowyW N I O S E K o udzielenie informacji publicznej – Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie – Andrzej Zachuta
admin Personel zapytał 4 lata temu
Wieliczka dnia 21.12.2016
Prezes Sadu Okręgowego w Krakowie
W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia  6 września  2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) wnoszę o udzielenie mi informacji publicznej o przebiegu drogi zawodowej Andrzeja Zachuty ,  sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie  Informację proszę przesłać drogą elektroniczną na adres xxxxxx.xxxxxx@prxxxxxxxail.com
Proszę o potwierdzenie otrzymania powyższego pisma w wersji elektronicznej.
1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 4 lata temu