Wnioski obywateli
Informacja publiczna

W N I O S E K o udzielenie informacji publicznej – Kancelaria Prezydenta RP – powołanie sędziów 04.02.1998

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Kancelaria PrezydentaW N I O S E K o udzielenie informacji publicznej – Kancelaria Prezydenta RP – powołanie sędziów 04.02.1998
admin Personel zapytał 4 lata temu
26.01.2017 r.
Kancelaria Prezydenta RP
W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji RP , proszę o udzielenie mi informacji publicznej ,w postaci kserokopii listy sędziów, powołanych przez Prezydenta RP w dniu 04.02. 1998 r. do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim . Na stronach internetowych znajduje się jedynie informacja o powołaniu, brak jest natomiast listy powołanych sędziów.
1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta