Wnioski obywateli
Informacja publiczna

W N I O S E K o udzielenie informacji publicznej – Kancelaria Prezydenta RP – Janina Wolak

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Kancelaria PrezydentaW N I O S E K o udzielenie informacji publicznej – Kancelaria Prezydenta RP – Janina Wolak
admin Personel zapytał 5 lat temu

Kraków dnia 25.01.2017 r.

Kancelaria Prezydenta RP
Biuro Odznaczeń i Nominacji

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,wnoszę o udzielenie informacji poprzez :

* podanie daty powołania Pani  Janiny Wolak – SSR  dla Krakowa-Podgórze na urząd sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie

Informację proszę przesłać na adres elektroniczny xxxxxxxxxxxx@interia.eu

Proszę o potwierdzenie przyjęcia maila