Wnioski obywateli
Informacja publiczna

W N I O S E K o udostępnienie informacji publicznej – Prokurator Okręgowy w Krakowie – Zbigniew Grzesik

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Prokurator OkręgowyW N I O S E K o udostępnienie informacji publicznej – Prokurator Okręgowy w Krakowie – Zbigniew Grzesik
admin Personel zapytał 4 lata temu

Wieliczka dnia 30.12.2016 r.

Prokurator Okręgowy w Krakowie

W N I O S E K
o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej  zwracam się o udzielenie   informacji  o przebiegu drogi zawodowej  prokuratorów:

Leszka Brzegowego
Zbigniewa Grzesika

ze wskazaniem okresu pozostawania na poszczególnych  stanowiskach służbowych .

Informację proszę przesłać drogą elektroniczną na adres : xxxxxxxxxxxx@interia.eu

Proszę o potwierdzenie przyjęcia maila