Wnioski obywateli
Informacja publiczna

W N I O S E K o udostępnienie informacji publicznej – Rafał Babiński Prokurator Okręgowy w Krakowie – Małgorzata Bojanowska

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Prokurator OkręgowyW N I O S E K o udostępnienie informacji publicznej – Rafał Babiński Prokurator Okręgowy w Krakowie – Małgorzata Bojanowska
admin Personel zapytał 4 lata temu

Wieliczka dnia 28.12. 2016 r.

Pan
Rafał Babiński
Prokurator Okręgowy w Krakowie

W N I O S E K

o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr  112 poz. 1198)  wnoszę o udzielenie mi informacji publicznej:
*  o przebiegu drogi zawodowej prokuratora Małgorzaty Bojanowskiej ze wskazaniem okresu pozostawania na poszczególnych stanowiskach, w szczególności w latach od 1995 -1999

* jakimi rodzajami spraw zajmował się Dział 2 Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Podgórza  w  latach 1995-1999

* kto był zwierzchnikiem służbowym prokurator Małgorzaty Bojanowskiej w latach 1995-1999 r.

Żądane informacje proszę przesłać drogą elektroniczną na adres ……..

Proszę o potwierdzenie  odbioru maila

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Odpowiedź Prokuratora Okręgowego: