Wnioski obywateli
Informacja publiczna

W N I O S E K o udostępnienie informacji publicznej – Krajowa Rada Sądownictwa – Janina Wolak

ZapytaniaKategoria: WnioskiW N I O S E K o udostępnienie informacji publicznej – Krajowa Rada Sądownictwa – Janina Wolak
admin Personel zapytał 4 lata temu

Kraków dnia 25.01.2017 r.

Krajowa Rada Sądownictwa

W N I O S E K

o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udzielenie mi informacji poprzez ;

* przesłanie kserokopii uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na  stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie  kandydatury Pani Janiny Wolak, sędziego Sądu Rejonowego  dla Krakowa-Podgórze

* udzielenie informacji o przebiegu drogi zawodowej ze wskazaniem  zajmowanych stanowisk

Informację proszę przesłać drogą elektroniczną  na adres : xxxxxxxxxxxx@interia.eu

Proszę o potwierdzenie przyjęcia maila

1 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Odpowiedź Krajowej Rady Sądowniczej: