Wnioski obywateli
Informacja publiczna

W N I O S E K o udostępnienie informacji publicznej – Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie – wniosek w sprawie prywatnej

ZapytaniaKategoria: Wnioski - Sąd OkręgowyW N I O S E K o udostępnienie informacji publicznej – Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie – wniosek w sprawie prywatnej
admin Personel zapytał 4 lata temu
Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie
W N I O S E K
o udostępnienie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz.1198)   oraz art. 61 Konstytucji RP,  wnoszę o udzielenie  mi informacji publicznej poprzez przesłanie mi drogą elektroniczną  na adres: ###########
Postanowienia wraz z uzasadnieniem  wydanego w czerwcu 2016 r. przez Sąd Rejonowy w Wieliczce  w sprawie o podział majątku sygn. akt  I Ns 1014/13  oraz orzeczenia Sądu Odwoławczego z dnia 15 grudnia 2016 r. sygn.akt  II Ca 1937/1bez uzasadnienia 

Orzeczenia sądów stanowią informację publiczną dostępną każdemu, co potwierdza orzeczenie  WSA  w Szczecinie z dnia  16.12.2009 r  sygn. II SAB/Sz 148/09.

Proszę o potwierdzenie otrzymania powyższego pisma w wersji elektronicznej.

Xxxxxx

 

5 odpowiedzi
admin Personel odpowiedział 4 lata temu
admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Odpowiedź na odpowiedź wiceprezes Wierzbickiej

admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Odpowiedź automatyczna z sądu.

admin Personel odpowiedział 4 lata temu

Odpowiedź na automat

admin Personel odpowiedział 4 lata temu