Wnioski obywateli
Informacja publiczna

Przykład wniosku i krótkie omówienie tematu

Na stronie znajdziecie przykłady wniosków o dostęp do informacji publicznej. Jeśli pomogły Ci wzory wniosków i napisałeś jakiś i otrzymałeś odpowiedź – prześlij ją nam wraz z wnioskiem.

Jak to wygląda – wprowadzenie:

Data nadania wniosku – Kraków …………

W N I O S E K
o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,wnoszę o udzielenie informacji poprzez :

* przesłanie kopii wszystkich członków izby
* przesłanie kopii sprawozdania finansowego Izby lekarskiej (Nazwa Izby) lub podanie, gdzie taka informacja została opublikowana.
* przesłanie kopii wszystkich źródeł finansowania
* co tylko przyjdzie wam do głowy

Informację proszę przesłać na adres elektroniczny: twojadres@domena.pl

Proszę o potwierdzenie przyjęcia maila.

Podpis (Imię Nazwisko) osoby wysyłającej wniosek.

———— OPIS —————–

Nie musi być to podpis odręczny.  Taki wniosek można również złożyć na dzienniku podawczym instytucji z podpisem odręcznym.
Data wysłania poczty ze skrzynki pocztowej jest wiążąca. Warto jednak pilnować, aby była ona zgodna z datą podaną na górze wniosku.
Nie zalecam pisania wszystkiego w jednym wniosku oraz w innej postaci niż elektroniczna, ponieważ art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej mówi o możliwości nałożenia opłaty za wniosek, jeśli instytucja będzie musiała ponieść dodatkowe opłaty spowodowane.. (proszę zerknąć do ustawy).
Wnioski krótkie i konkretne. Proszę unikać wniosków, które mogłyby doprowadzić do sparaliżowania działań instytucji z powodu dużego czasu wykonania.

Taki wniosek można również wysłać anonimowo ze wskazaniem jakiegoś adresu email.

———————————-

W sprawie z wniosku o  udzielenia informacji publicznej , złożonego do organów administracji państwowej (kierownictwa instytucji, urzędów) w trybie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  , w razie jej nieudostępnienia w terminie wymienionym w art. 13 ust.1 ustawy (14 dni) przysługuje skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu  . Skargę wnosi się do WSA za pośrednictwem organu który informacji nie udzielił, na podstawie art. 3 par.2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002. Nr 153 poz.1270 ze zm.)

Niezależnie od skargi na bezczynność, nieudzielenie informacji w terminie 14 dni, stanowi przestępstwo wymienione w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zagrożone karą pozbawienia wolności do roku i można niezależnie od skargi na bezczynność, złożyć zawiadomienie do prokuratury. chyba że organ przedłuży termin z powodu  niemożliwości udzielenia informacji w terminie z powodu dużego zakresu żądanych informacji (muszą przysłać pismo)

Odmowa udzielenia informacji wydana być musi w formie Decyzji (Art. 16 ust.1 ustawy) od której przysługuje zażalenie.

Mogą również jednorazowo termin przesłania wniosku na kolejne 2 miesiące, jednak informacja ta musi dotrzeć do składającego wniosek przed upływem tych 14 dni.
Jest to termin ostateczny.
Zgodnie z art.2 ust.2 ustawy “od osoby wykonujące prawo do informacji publicznej, nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.”

Nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

W przypadku odmowy udostępnienia informacji, co musi zostać wykazane w Decyzji.
Oni wolą jednak przeterminowanie i skargę do Sądu administracyjnego, niż błędy prawne w Decyzji do której i tak zmusi ich sąd administracyjny.

———————————–

Anonimowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej też trzeba rozpatrzyć
http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/anonimowy-wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej-tez-trzeba-rozpatrzyc

Wniosek o dofinansowanie jest informacją publiczną – wyrok WSA
http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/27961-wniosek-o-dofinansowanie-jest-informacj-publiczn-wyrok-wsa

BIP – Naczelna Izba lekarska.
https://www.bip.gov.pl/subjects/6890,Naczelna+Izba+Lekarska.html

Dostęp do Informacji publicznej – ustawa.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198